CASCO biztosítás

A CASCO biztosítás lényege, ha a tulajdonunkban lévő, általunk használt gépjárműben kár keletkezik, a biztosító kártérítést fizessen. Mivel a kár nagymértékű is lehet, ezért a CASCO biztosítás nem olcsó, hiszen a biztosítók is nagy kockázatot vállalnak, de új és fiatalabb használt gépjárműre mégis célszerű megkötni.
A CASCO biztosítás alapjaiban a gépjárműben keletkezett törés, (függetlenül attól, hogy általunk okozott baleset miatt vagy egyéb rongálásból adódik) tűz, elemi károkra, valamint lopáskárokra (az autó egészére vagy alkatrészeire) terjed ki. A CASCO biztosítás kiegészítő modulokat is tartalmazhat (poggyász, extratartozék, kölcsöngépjármű szolgáltatás stb.).

A Casco biztosítás feltételei

Lényeges szempont a Casco biztosítás feltételei közül, hogy csak olyan gépjárműre köthető Casco biztosítás, amely igazolt tulajdonjoggal rendelkezik, valamint forgalmi engedélyre (ide értve az ideiglenest is) kötelezett. A szerződő érdekelt legyen a gépjármű megóvásában. Egyes eseteken a Casco biztosítás feltételei között szerepel az is, hogy a gépjárművet kárszakértői szemlének vetik alá a szerződés megkötése előtt.
Másik lényeges szempont a Casco biztosítás feltételei közül, az alapbiztosítás csak azokra a károkra vállal kockázatot, amelyek a gépjármű eredeti gyári tartozékaiban keletkezett, (kiegészítő biztosítás esetén az utólag beépített és az extra tartozékok káraira is kiterjed a szolgáltatás) valamint a gépjármű a biztosító által előírt védelmi berendezéssel legyen ellátva.

A casco díjszámítás szempontjai

A Casco díjszámítás alapját két tényező határozza meg, részben a gépjármű új értéke, részben pedig az önrészesedés. Mivel többféle önrész közül lehet választani, ezért a casco díjszámítás szempontjából az önrészesedés mértéke (amit egyértelműen leírnak a szerződésben) fontos tényező. Az önrész mindegyik módozata tartalmaz egy konkrét összeget és egy százalékban megadott értéket (ez a kár összegének az adott százalékát jelenti). A biztosítás összege az önrész nagyságától függ.
Ajánlott tudni, a biztosító a két összeg közül, mindig a magasabbat fogja levonni a kártérítésből.
Egy példa a Casco díjszámítás szerinti módozatra: ha az önrész mértéke 100.000 Ft és 10%, akkor 1 millió Ft alatti kár esetén 100.000 Ft-ot, míg ha a kár értéke 1 millió forint felett van 10 %-ot fog a biztosító levonni.

Mit érdemes tudni a casco felmondása – casco biztosítás lemondása esetén?

Érfordulóra történő casco felmondása, csak úgy lehetséges, ha a biztosítási kötvényben meghatározott időpont évforduló napja előtt minimum 30 nappal beérkezik a nyilatkozat a biztosító társasághoz. A casco felmondása nyilatkozat kitöltése után, azt személyesen, postán, faxon. de akár e-mailben (csak előzetes megbeszélés után) is eljuttathatja a biztosító társasághoz.
Érdekmúlás (értékesítés) esetén a casco biztosítás lemondása az adásvételi szerződés másolatának egyidejű becsatolásával kérvényezhető a biztosító társaságnál.
A casco biztosítás szüneteltetésére van lehetőség a forgalomból ideiglenesen kivont gépjárműveknél, de ha a gépjármű forgalomból történő kivonása végleges, abban az esetben a kivonási igazolás másolatának a benyújtásával kérhető a casco biztosítás lemondása.
Amennyiben a casco felmondása esetleges díj nem fizetése miatt következik be, a biztosító társaságnak jogában áll a biztosítási évben fennmaradó díjkülönbözet megfizetését követelni.

Közjegyző nélkül is felmondható a CASCO, így ez alapján a fenti információk a mérvadóak de azért érdeklődjön a saját Biztosítójánál.

A casco besorolás lényege

A casco besorolás, egy úgynevezett bonusz rendszer, ami azt jelenti, hogy azokat az ügyfeleket, akik a szerződésben foglalt szolgáltatásokat az adott évben nem vették igénybe, a biztosítók kedvezménnyel jutalmazzák.
Jó tudni, hogy a megszerzett bonusz biztosítás váltás esetén is tovább vihető, vagyis a casco besorolás alapján (a szükséges igazolások ellenében) mindenhol figyelembe veszik a kármentes éveket.
A casco besorolás szerint a bónusz mértéke általában egy-egy kármentes év után 5 %, de némely biztosítónál akár az 50 %-os díjkedvezmény is elérhető, ha az ügyfél legalább 3 kármentes évet tud igazolni.

Ajánlatos a balesetek elkerüléséért megfelelő autó gumiabronccsal rendelkezni, vagyis +7 fok és felette nyári gumival és 7fok alatt pedig téligumit használni. Mind két gumi tipus nem használatával a fékút sokszorosára megnő és ez veszélyes, főleg nagyobb sebességek esetén. Ne spóroljon az autó gumin mert nem éri meg. A spórolás a fékolajra is épp úgy igaz mert ha egy autó nem tud megfelelően fékezni, megállni akkor súlyos balesetek lehetnek belőle. Az autoolaj.hu fékolaj szakértő csapata tud abban segíteni mikor és milyen fékolajat válasszon az autójához.