Életbiztosítás

Egy megfelelő életbiztosítás megkötésével, különböző élethelyzetekben, (házasságkötés, születés, gyermek taníttatása, stb.) de akár egy kedvezőtlen esemény bekövetkezésekor (baleset, halál) is „felkészültek lehetünk” a megnövekedett anyagi terhekkel járó történésekre.

Az életbiztosítás, rövidebb és hosszabb időszakra is köthető, akár a biztosított halálig is tarthat. A módozatok közül a szerint választhat, hogy Ön mennyi idős, milyen hosszan tervez, mi a biztosítás célja, ezen kívül az életbiztosítási védelemmel egy időben akar-e megtakarítani, esetleg befektetni.
Érvényes életbiztosítás esetén a biztosítási díj rendszeres fizetése mellett, amennyiben a káresemény bekövetkezik a biztosító megtéríti a kárt a szerződésben foglalt szempontok alapján.

Ésszerű a kockázati életbiztosítás, ha fontosak a szeretteink

Mindenki életében van olyan személy, akihez kötődik, akit szeretne minden körülmények között biztonságban tudni, akár egy tragikus esemény bekövetkezésekor is, vagyis a kockázati életbiztosítás megkötésével kicsi díj ellenében, egyszeri anyagi segítséget nyújt szeretteinek a tragédia pillanatában. Tehát a kockázati életbiztosítás lényege részben, hogy az életbiztosítás megkötésekor Ön saját nevére köti a biztosítást, de nem saját magát biztosítja be, hanem a szeretteit akarja biztonságban tudni, vagyis a szerződéskötéskor a kiválasztott személyt megjelöli kedvezményezettként. A kockázati életbiztosítás másik lényeges szempontja pedig, ha a biztosított személy a biztosítás időtartama alatt elhalálozik, akkor a biztosító a megjelölt kedvezményezettnek kifizeti a biztosítási összeget, de ezzel egy időben a szerződés is megszűnik.

Fontos tudni a kockázati életbiztosítás kapcsán, hogy ha a biztosított él a biztosítási időtartam lejártakor, az életbiztosítás akkor is megszűnik, és a tartam végén sem a biztosított, sem a kedvezményezettje nem kap pénzt.
A kockázati életbiztosítás díja a biztosított életkorának, a biztosítási összegnek és a szerződésben meghatározott időtartamnak a függvénye, de bizonyos esetek (pl. veszélyes munkakör) befolyásolhatják a díj összegét.
A vegyes életbiztosítás módozat a legjobb választás

A vegyes életbiztosítás, valóban vegyes, ugyanis a kockázati és az elérési életbiztosítás szolgáltatásainak az ötvözete. A vegyes életbiztosítás tehát két féle esetben fizet, vagy akkor, ha a biztosított személy a biztosítási időtartam alatt elhalálozik, ebben az esetben a szerződésben megjelölt kedvezményezett megkapja a biztosítási díj összegét, mellyel egy időben a biztosítás is megszűnik. A másik esetben, ha lejár a biztosítás a szerződő visszakapja a befizetett biztosítási díjjak összegét, így ez egyben egy remek elő takarékossági forma is lehet (pl. a nyugdíjas évekre).
A vegyes életbiztosítás összegének nagysága függ a befizetett összegtől, és attól, hogy azt miként forgatta meg a biztosító. A lényeg, hogy a befektetések utáni hozamot a biztosítónak minden esetben ki kell fizetni, ha nem nyereséges, akkor is, illetve többlethozam esetén a biztosító és a szerződő fél megállapodása alapján osztják el a hozamot.

Járadékbiztosítás a hosszú távú biztonságért

A járadékbiztosítás azt jelenti, hogy a biztosító a szerződésben foglaltak alapján vagy a biztosítottnak, vagy a kedvezményezettjének rendszeres időközönként pénzt (járadékot) folyósít.
A szerződő fél választhat, hogy a járadékbiztosítás szolgáltatása, vagyis a járadék folyósítása milyen módozat alapján történjen. Választható egy előre megadott időpontig (pl. a kedvezményezett 65 éves koráig) vagy konkrét időtartamra (pl. 20 évre) illetve a biztosított élete végéig.
A szerződő eldöntheti, hogy a pénz folyósításához szükséges járadékbiztosítás díját folyamatos díjfizetéssel (évek alatt) teljesíti, vagy egyszeri díjként egy nagyobb összeget fizet be a biztosító részére.

Ajánlott mindegyik életbiztosítás módozat mellé kiegészítő biztosítási szolgáltatást kötni, a komplex biztosítási fedezetet érdekében.